Mit adtak nekünk a brüsszeliek – avagy mit nyert a magyarság az EU tagsággal?

Mit adtak nekünk a brüsszeliek – avagy mit nyert a magyarság az EU tagsággal?

2023. máj. 5. 19:37:28 UTC
EU flag

Magyarország 19 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek apropóján szeretnénk kiemelni 1-1 példát, hogy milyen előnyöket hozott a csatlakozásunk a magyar emberek számára.

Szabad és biztonságos utazás

Magyarként ma Európában sokkal könnyebb utazni, mint régebben volt. Uniós polgárként útlevél nélkül is szabadon utazhatsz az EU tagállamai között. 

Európában belüli utazáskor minden állampolgár teljes körű utasjogok védelmét élvezi légi, vasúti, hajós, buszos vagy távolsági buszos utazásai során. (Pl. védelemben részesül, ha az utazásszervező vagy a légitársaság csődbe megy.)
Nincs roaming díj, ha elutazol egy másik uniós országba, nem kell többletdíjat fizetned, ha mobiltelefonodat ott használod.

Ha uniós polgárként egy másik EU-tagállamban megbetegszel vagy balesetet szenvedsz, az európai egészségbiztosítási kártyával az adott ország lakosaival megegyező feltételek szerint vagy jogosult igénybe venni a szükséges közegészségügyi ellátást.Ha Európán kívülre utazol is előnyöket élvezhetsz. Minden uniós polgár – amikor az EU-n kívüli országba utazik – segítséget kérhet bármely más uniós ország konzulátusától vagy nagykövetségétől, ha hazájának nincs helyi képviselete.

Lehetne akár ennél is több!
A Volt Europa törekvései között szerepel az egységes európai nagysebességű vasúti hálózat mielőbbi megvalósítása vagy épp Románia és Bulgária Schengeni-övezethez való csatlakozása is!
Olvass előbbiről bővebben a Volt Europa oldalán: We need a real European High Speed Rail Network - Volt Europa

Tanulás és munka

Az Európai Unió számos új lehetőséget nyitott ki a magyarok előtt oktatás és munkavállalás területén is, hiszen a tagállamok közötti szabad mozgás nem csak az utazásra és az üdülésre vonatkozik. Azt is jelenti, hogy, az EU-ban bárhol a helyi állampolgárokéval azonos feltételekkel képezheted magad, és tanulhatsz. Vagy dolgozhatsz bárhol az EU-ban, és kihasználhatod az uniós munkaerőpiac nyújtotta lehetőségeket.

Erasmus+ program: az EU egyik legismertebb és legnépszerűbb kezdeményezése az oktatás terén, mely lehetővé teszi az egyetemisták, diákok, oktatók és szakemberek számára, hogy tapasztalatokat szerezzenek külföldi oktatási intézményekben, és így kiterjesszék a tanulmányaikat és a szakmai képességeiket.

DiscoverEU: e kezdeményezésnek köszönhetően a 18 éves fiatalok ingyenes utazási igazolványra és további kedvezményeket kínáló európai ifjúsági kártyára pályázhatnak, mellyel egy hónapon át beutazhatják és megismerhetik Európát.

Európai Szolidaritási Testület: (European Solidarity Corps) egy európai uniós kezdeményezés, amely lehetőséget biztosít az 18 és 30 év közötti fiatalok számára, hogy külföldi önkéntesként dolgozzanak szervezeteknél, közösségeknél vagy vállalkozásoknál, valamint részt vegyenek uniós szintű szolidaritási projektekben.

Azonos munkavállalói jogok: Az EU állampolgárai ugyanazokat a jogokat és védelmet élvezik a munkahelyen, mint a fogadó ország állampolgárai. Ez magában foglalja az egyenlő bánásmódot, a munkahelyi biztonságot és az egészségvédelmet, a szakszervezeti tagságot és más jogokat.

Ifjúsági Garancia Program: az Európai Unió által kidolgozott kezdeményezés, amely a 25 évnél fiatalabb, frissen végzett vagy munka nélküli fiatalok számára nyújt támogatást a munkaerőpiacra való belépéshez. A program célja, hogy minden fiatal számára munkalehetőséget, továbbképzést vagy gyakornoki pozíciót biztosítson legkésőbb 4 hónapon belül az oktatás befejezése után.

EURES hálózat: segíti az álláskeresőket abban, hogy állást találjanak, a munkáltatókat pedig abban, hogy egész Európából toborozzanak munkaerőt. Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy információkat szerezzenek a munkalehetőségekről és a munkavállalással kapcsolatos előnyökről más EU-országokban.

Egységes piac

Az Európai Unió egységes, közös piacának létrejöttével az EU a világ harmadik legerősebb gazdaságává, a háztartások kiadásai alapján rangsorolva pedig a második legnagyobb fogyasztói piacává vált. Mindez számos közvetlen előnnyel jár a magyar polgárok és a magyarországi vállalkozások számára is.

Szabad áramlás: Az EU közös piacán belül szabadon áramolhatnak az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő. Így a technikai, jogi és adminisztratív akadályok elhárításával az EU lehetővé teszi polgárainak, hogy határain belül szabadon kereskedjenek és üzleti tevékenységet végezzenek.

Gazdasági növekedés: A közös piac által elősegített szabad kereskedelem, a hatékonyabb termelés és a nagyobb versenyhelyzet javítja az európai gazdaságok teljesítményét, és fokozza a gazdasági növekedést. Az EU közös piaca jelentős piaci lehetőségeket teremtett a magyar vállalkozások számára is.

Nagyobb választék és alacsonyabb árak: A szabad áramlás lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások széles választékát az EU-n belül, ezáltal alacsonyabb árakat és jobb minőséget biztosítva a fogyasztóknak.

Hatékonyabb piac: Az EU közös piaca nagyobb piacot jelent, ami nagyobb lehetőségeket teremt az európai vállalkozások számára az áruk és szolgáltatások értékesítésére, növelve ezzel a hatékonyságot és az innovációt.

Nagyobb befektetések: A közös piac növeli a befektetési lehetőségeket és a tőkebeáramlást, ami hozzájárul az európai gazdaság növekedéséhez és az új munkahelyek teremtéséhez. Az EU tagság révén Magyarország is vonzóbbá vált a külföldi befektetők számára.

Stabilitás: Az EU közös piaca biztonságot és stabilitást nyújt az európai gazdaság számára, mivel a piac szabályozása, egységes szabványai és előírásai az egész EU-ra vonatkoznak.

Digitális egységes piac: lényege az interneten folytatott ügyletek előtt álló nemzeti akadályok lebontása. A digitális egységes piac keretein belül közös uniós szabályok vonatkoznak a távközlési szolgáltatásokra, a szerzői jogokra és a személyes adatok védelmére.

Béke és Biztonság

Az EU hosszú évtizedek óta békét, stabilitást és jólétet biztosít polgárai számára, és a világon mindenütt a demokrácia, az alapvető szabadságok és a jogállamiság előmozdításán munkálkodik. 2012-ben az EU Nobel-békedíjat kapott az e téren elért eredményeiért.

Biztonság és stabilitás: Az EU-tagság révén Magyarország része a közös európai biztonsági és védelmi politikának, így részt vehet az uniós határvédelmi rendszerekben és a bűnözés elleni harcban. Az EU-tagországok közötti együttműködés és szolidaritás erősíti a régió stabilitását és biztonságát.

Közös kül- és biztonságpolitika: lehetővé teszi az uniós tagországoknak, hogy egységes álláspontot képviseljenek a nemzetközi ügyekben. Az EU diplomáciai eszközökkel, párbeszéddel és együttműködéssel, a regionális stabilitásra törekedve igyekszik elősegíteni a konfliktusok megoldását.

Határvédelem és biztonság: Az Európai Unió által koordinált határvédelmi rendszerek növelik a határellenőrzés hatékonyságát; segítenek megakadályozni az illegális migrációt és a szervezett bűnözést, hozzájárulva a tagállamok biztonságához.

Terrorizmus elleni harc: Az EU a tagállamok közötti információcserére és együttműködésre épülő mechanizmusok segítségével törekszik a terrorizmus finanszírozásának megszüntetésére, a radikalizálódás megelőzésére és a terrorista tevékenységek megakadályozására.

Europol: az uniós tagállamok rendőri erőinek koordinációját és információcseréjét segíti a bűnözés elleni küzdelemben; különösen a transznacionális bűncselekmények, például a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a drogkereskedelem és a kibertámadások terén.

Jogok és jogvédelem: Az EU jogi keretei védelmet nyújtanak a magyar állampolgárok számára, biztosítva az alapvető jogaikat, például a szólásszabadságot, a vallásszabadságot és a munkavállalói jogokat.

Fogyasztóvédelem és adatvédelem

Mind a fogyasztóvédelem, mind az adatvédelem terén az EU jogszabályai és intézkedései az egyének jogainak és érdekeinek védelmét szolgálják. Az uniós jogszabályok meghatározzák a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az összes EU tagállamnak be kell tartani.

Az EU fogyasztóvédelmi jogszabályai számos területet lefednek, például:

Termékbiztonság: A gyártóknak és forgalmazóknak megfelelő minőségi és biztonsági szabványoknak kell megfelelniük, és az EU-n belül jelölve kell lenniük a CE-jelzéssel.

Szerződéses jog: Az EU irányelvek biztosítják, hogy a fogyasztók átlátható és igazságos szerződéses feltételekkel találkozzanak. Meghatározzák például a jótállási időszakokat, továbbá az uniós fogyasztók jogosultak lehetnek meghatározott határidőn belüli elállására is.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: Az EU jogszabályok tiltják a fogyasztókat megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi gyakorlatokat. Az ilyen típusú gyakorlatok, mint a hamis reklám vagy a nyomásgyakorlás, tiltottak, és szankciókkal járhatnak.

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) a következőket biztosítja:

Adatvédelmi tájékoztatás: Az adatkezelőknek tájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett személyeknek arról, hogy milyen adatokat gyűjtenek, hogyan és miért használják azokat.

Az érintettek jogai: Az egyének számos jogot élveznek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Ezek közé tartozik a hozzáféréshez való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog és az adathordozhatósághoz való jog.

Adatbiztonság: Az adatkezelőknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell bevezetniük az adatok védelme érdekében, és értesíteni kell a hatóságokat és az érintetteket az esetleges adatbiztonsági incidensekről.

Adatvédelmi hatóságok: Az EU tagállamoknak adatvédelmi hatóságokat kell létrehozniuk, amelyek felügyelik az adatvédelmi szabályok betartását és jogérvényesítést folytatnak.

Borítókép: Dušan Cvetanović, https://www.pexels.com/photo/eu-flag-swaying-with-the-wind-12541596/