Mountain top covered with snow

Európai prioritásaink

A Volt meghatározott 5+1 alapvető kihívást, melyekre egységes európai válaszokat kell adnunk.

Miért 5 + 1 kihívás?

 • Az 5 kihívás tulajdonképpen minden ország esetében azonos, megvalósításuk során viszont a helyi realitásoknak megfelelően kell eljárni.
 • A hatodik, +1 kihívásra adott válasz – mely az EU erősítésére és megreformálásával kapcsolatos – azonos minden nemzeti program esetén.

1. Okosállam

Az oktatás és a digitalizáció kulcsfontosságú a 21. században

^

A kormányok a legmodernebb közszolgáltatásokat kell, hogy nyújtsák polgáraiknak. Mindez magába kell, hogy foglalja az alábbiakat:

 • Köszszolgáltatások digitalizálása a hatékonyság növelése és a jobb minőségű szolgáltatások érdekében.
 • Az oktatási rendszer modernizálása.
 • Minőségi egészségügyi ellátás elérhetővé tétele mindenki számára.
 • Igazságos és átlátható jogrendszer, a törvények hatékony betartatása, a korrupció és adóelkerülés elleni küzdelem.
 • A digitális jogok és a digitális szabadság garantálása.
 • A kutatás hathatós támogatása.
YouTube: Smart State | Volt Europa 5+1 Challenges

2. Gazdasági újjászületés

Az innovatív gazdaság a társadalmi haladás motorja.

^

Az európai gazdaságnak egyszerre kell szolgálnia a társadalom fejlődését és megfelelő életszínvonalat biztosítania mindenkinek. Ezt szem előtt tartva az alábbiakat tartjuk kívánatosnak:

 • vezető szerepre törekvés az innovációban,
 • a munkanélküliség kezelése innovatív foglalkoztatási formákkal, és a kisvállalkozások elindításának megkönnyítésével,
 • gazdasági problémákkal küzdő régiók újjáépítése,
 • körforgásos gazdaság támogatása
 • Európai Mesterséges Intelligencia Iniciatíva előmozdítása
 • európai vállalati nyereségadó bevezetése
 • egységes európai szociális és költségvetési rendszer bevezetése
YouTube: Economic Renaissance | Volt Europa 5+1 Challenges

3. Társadalmi egyenlőség

Senki sem szenvedhet hátrányt származása, vallása, neme vagy jövedelme miatt.

^

Minden európai polgár számára egyenlő jogokat és lehetőségeket kell garantálni. Ezt elérendő az alábbi irányelveket kívánjuk bevezetni:

 • Szüntessük meg az egyenlőtlenségeket és a nemi, szexuális orientáció, etnikai hovatartozás, vallás, származás vagy bőrszín szerinti diszkriminációt.
 • Csökkentsük a szegénységet és tegyünk a hajléktalanság ellen, pl. szociális bérlakások, elérhető szociális juttatások és ingyenes egészségügyi ellátás segítségével.
 • Biztosítsuk az ingyenes oktatást, a bölcsődétől a középiskolákig.
 • Tegyük lehetővé, hogy az emberek szabadon rendelkezzenek saját testükkel: a reproduktív jogok, a szexmunka, és az élet méltóságteljes befejezésének európai szinten harmonizált szabályozásával.
YouTube: Social Equality | Volt Europa 5+1 Challenges

4. Globális Egyensúly

Európának felelősségteljesen részt kell vállalni a globális problémák megoldásában.

^

A Fenntartható Fejlődési Célokkal összhangban az alábbi kiemelt területeken szeretnénk előrelépni:

 • klímaváltozás,
 • méltányos nemzetközi kereskedelem,
 • fenntartható mezőgazdaság,
 • élelmiszerbiztonság,
 • biodiverzitás,
 • nemzetközi fejlesztési együttműködés.

A bevándorlást érintő javaslataink pedig az alábbiak:

 • új, a terheket elosztó menekültügyi szabályozás,
 • a meglévő jogi akadályok felszámolása a munkaerő vándorlása elől,
 • egy nemzetközi rendszer felállítása, mely megelőzi és kezeli a menekültválságokat,
 • a hontalanság megszüntetése Európában.
YouTube: Global Balance | Volt Europa 5+1 Challenges

5. Aktív állampolgárok

Aktivizálni szeretnénk az embereket, hogy a választásokon túl is részt vegyenek a politikában.

^

Lehetővé kell tenni az európai polgárok számára, hogy:

 • megalapozott politikai döntéseket hozzhassanak,
 • befolyásolhassák a politikát a választásokon túl is,
 • gyakorolhassák demokratikus jogaikat élénk társadalmi viták által formált, életképes demokráciákban.
YouTube: Citizen Empowerment | Volt Europa 5+1 Challenges

+1. EU Reform

Szeretjük az Európai Uniót – de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne még jobbá tenni.

^
 • Az EU a mi közös projektünk: sikerrel egyesítettük erőinket, és létrehoztunk egy Uniót, ami biztosította a békét és a jólétet több mint hatvan éven át.
 • Ettől függetlenül a rendszernek vannak hiányosságai, és ezért szeretnénk megreformálni és megerősíteni az európai politikai irányítást és intézményeit, hogy az EU még demokratikusabb, átláthatóbb, erősebb és föderálisabb legyen.
YouTube: EU Reform | Volt Europa 5+1 Challenges

Politikai prioritásaink

Mi a Voltnál a legmagasabb emberi jogi, környezetvédelmi, társadalmi és technológiai elvárásoknak megfelelő jövőt építjük egy összeurópai demokrácia égisze alatt, ahol mindenkinek ugyanakkora esélye lesz a sikerre. Csak a közös cselekvés teszi lehetővé, hogy teljes mértékben kibontakoztassuk az Európában rejlő potenciált, és meg tudjunk felelni a közös kihívásoknak.

Egy Európa

^

Mi, európaiak csak összefogással és egységes fellépéssel védhetjük meg a szabadság, méltóság, szolidaritás, civil szerepvállalás, szabadpiaci gazdaság, a demokrácia és a jogállamiság hagyományos európai értékeit.

Egy erős unió létrehozásához meg kell tennünk az európai integráció soron következő lépéseit egy föderális unió létrehozásával, ahol az elnököt az európai polgárok választják, és a gazdasági és pénzügyminisztérium egy egységes közös költségvetés alapján dolgozik.

Meg kell reformálnunk a parlament rendszert, és el kell töröljük a kötelezően egyhangú döntéseket előíró szabályokat, melyek jelnleg gyakran lehetetlenítik el az Unió egységes fellépését.

Gazdasági innováció

^

Határozott intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk Európa gazdasági és technológiai előnyét a digitális korban.

Meg akarjuk duplázni a K+F kiadásokat az egész Unióban, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára.

Európában mindenhol ideális körülményeket kell teremteni a vállalkozásoknak, egyablakos digitális ügyintézéssel, mellyel akár három nap alatt megtörténhet egy új cég bejegyzése.

Támogatni kell a polgárok képzését és átképzését, összhangban az Európai Munkaügyi Hatóság (EURES) mélyreható megújításával.

Hogy senkit se hagyjunk hátra, a legnagyobb kihívásokkal küzdő régiókban az energetikai és mobilitási infrastruktúra fejlesztésével kell beindítani a helyi gazdaságot.

Az oktatás megújítása

^

Az állami intézmények nem képesek felkészíteni az európai polgárokat a világ körülöttünk zajló változásaira.

Meg akarjuk újítani az európai oktatási rendszereket, már az általános iskolától kezdődően fejlesztve a digitális képességeket, oktatva a programozást.

Ezen felül a lakosság minél szélesebb köre számára elérhetővé akarjuk tenni az élethosszig tartó tanulást.

Növelni fogjuk a tanárok bérezését az oktatás minden területén, és új oktatási módszereket is be fogunk vezetni, ezzel összességében növeljük a tanári hivatás társadalmi elismertségét, ezáltal vonzóvá téve a pályát a legtehetségesebbek számára is.

Európának szüksége van aktív, közéleti szerepvállalásra kész polgárokra, ezért az iskolákat a demokratikus közélet építésének fontos alappillérévé kívánjuk tenni.

Másik fontos célkitűzésünk hogy kiterjesszük az Erasmus+ programot minél több egyetemre, gimnáziumra, és szakközépiskolára is.

Zöld vészhelyzet

^

A klímaválság a 21. század egyik legfontosabb kihívása.

Önmagában már a hatások kordában tartásához is drasztikus intézkedésekre és hatalmas befektetésekre lesz szükség.

Az ipart egyre fenntarthatóbb és megújuló termelés irányába kell fejleszteni.

Adót vetünk ki a szén-dioxid kibocsátásra illetve a műanyagokra. Az egyszer használatos és nem újrahasznosító termékeket hasonlóképpen vissza kell szorítani.

Megszüntetjük a fosszilis tüzelőanyagok támogatását. Ezeket az összegeket okos energiahálózat és közlekedési hálózatok fejlesztésébe fogjuk fektetni egész Európában.

Mivel a fenntarthatóság az otthonainkban kezdődik, ezért a lokális mezőgazdaságot fogjuk támogatni, ezáltal egyszerre segítjük a helyi gazdaságot és növeljük a biodiverzitást.

Méltányosság és egyenlőség

^

Ahhoz, hogy Európa erős maradhasson, minden polgárának meg kell adnia a lehetőséget, hogy érdemben hozzájárulhasson a fejlődéshez, nem feledkezve meg senkiről.

Lépéseket teszünk a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése érdekében, továbbá a gyerekszegénység felszámolásáért és a megfizethető lakhatás elérhetővé tételéért.

A gazdasági válságok romboló hatása és a technikai forradalmak, mint a mesterséges intelligencia, különös figyelmet érdemelnek.

Megduplázzuk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, támogatva az átállást az új állásokra, a régi iparágak hanyatlását ellensúlyozandó.

Szélesebb értelemben pedig mindenki számára egyenlő jogokat biztosítunk, és széttörjük az "üvegplafont".

A multinacionális cégek adóelkerülési praktikái évtizedek óta nehezítik a közszolgáltatások finanszírozásához szükséges pénz előteremtését. A multiknak ugyanúgy részt kell venniük a közteherviselésben. Mindezt egy egész Európában egységes 15%-os társasági adó-minimum bevezetése is támogatni fogja.

Munkaerőpiac

^

Hogy kiemelkedjen a jövő világából, Európának ki kell hoznia a maximumot polgáraiból.

Ez azt is jelenti, hogy a szakmai képzéseknek összhangban kell lenni a hosszútávú munkahelyi követelményekkel, az ágazati tudásfejlesztési tanácsok útmutatásai szerint.

Szabályozni fogjuk a "hakni gazdaság"-ban részmunkaidőben, szabadúszóként dolgozók jogait, és a platformgazdaságban dolgozók rugalmas munkarendjét.

Egyszerűsítjük azon szakértői munkavállalói vízumok és ideiglenes vízumok kiadását, melyek előnyösek az EU számára – hogy Európa vonzó legyen a tehetségek számára.

Meg kell teremteni továbbá a lehetőségét annak, hogy a menekültek és menedékkérők az első naptól kezdve beléphessenek a munkaerőpiacra – képességeiknek megfelelő állásokat megtalálva, és beilleszkedésüket nyelvtanfolyamokkal segítve.

Önrendelkezési jog

^

Kiállunk a szexuális szolgáltatások legalizálása mellett, biztosítva a biztonságos munka körülményeit. A szexmunkásoknak ugyanúgy legyen társadalombiztosítása és egészségügyi ellátása.

Mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy hogyan fejezze be méltósággal életét, mindaddig, amíg ezzel nem árt másoknak. Emiatt a gyógyászati ellátáson túli támogatásra is szükség lehet. Különösen súlyos helyzetben pedig legyen lehetséges az aktív eutanázia.

Biztosítani kell a fogamzásgátló eszközökhöz való könnyű hozzáférést, beleértve az esemény utáni tablettát, vagy a második trimeszterig engedélyezett művi terhességmegszakítást.

Célunk, hogy legalizáljuk az önzetlen, anyagi érdek nélküli béranyaságot úgy, hogy ez ne járuljon hozzá a fekete piac növekedéséhez.

Igazság és jog

^

Zéró toleranciát tanúsítunk a korrupcióval, a magánérdekeket szolgáló állami intézkedésekkel, a fehérgalléros bűnözéssel és a vállalati adóelkerüléssel szemben.

Ezért pedig át akarjuk alakítani és tökéletesíteni az igazságszolgáltatási rendszert, hogy érdemben fel tudjon lépni a fehérgalléros (vállalati és pénzügyi) bűnözéssel szemben, szabályozva, védve és ösztönözve a visszaéléseket feltáró belső informátorok (whistleblower-ek) szerepét.

Az adóelkerülés elleni harc jegyében támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, melyek biztosítani kívánják, hogy a profit után ott adózzanak, ahol az keletkezett.

Mindezen túl az online multinacionális cégeknek adót kell fizetniük a "digitális jelenlétük" és az adott országban hozzáadott érték alapján.

Támogatjuk a vállalati társadalmi felelősségvállalásra irányuló kezdeményezések kiterjesztését.

Külkapcsolatok

^

A külpolitikának kizárólagosan EU-s kompetenciává kell válnia. Az Európai Külügyi Szolgálatot meg kell erősíteni és a szerte a világban létező EU képviseleteket EU nagykövetségekké kell alakítani.

Szükség van egységes EU-s menekültügyi politikára, hogy kezelni tudjuk az Európán kívülről érkező menekülthullámokat.

A dublini rendszert meg kell reformálni, és meg kell állapodni egy menekültek elosztásának rendszeréről (például népesség, népsűrűség, életszínvonal, lakosság életkora és népességnövekedés alapján).

Az új rendszernek büntetnie kell azokat az országokat, amelyek nem tartják magukat a megállapodásokhoz.

A legális bevándorlás lehetőségeit bővíteni és javítani kell, annak érdekében, hogy hatékonyan kezelhessük a menekültek és menedékkérők beáramlását.

Egy erős Európának ki kell állnia polgáraiért. Az állampolgárok, a területi integritás és az európai értékek védelme az EU legfontosabb feladatai közé tartozik. Ezért az EU-nak közös honvédelmi rendszert és teljesen integrált haderőt kell létrehoznia, az Európai Parlament ellenőrzése mellett.

Ismerd meg részletes politikai programunkat! (angol nyelven elérhető)